The translation is temporarily closed for contributions due to maintenance, please come back later.
The translation was automatically locked due to following alerts: Could not push the repository.

Translation

Automatic Page Refresh
25/220
Context English Swedish State
Bottom of Console Page Bottom of Console Page
Top of Console Page Överst på konsolsidan
Where should this page appear? Var ska den här sidan visas?
Console Menu Section Console Menysektion
Under which Console heading should this item appear? (All External Link menus will appear between Configuration and Utilities) Under vilken konsolrubrik ska det här objektet visas? (Alla externa länkmenyer visas mellan konfiguration och hjälpprogram)
New Console Section Ny konsolavdelning
If you don't like any of the choices above, type a new title in here. Om du inte gillar något av ovanstående val, skriv en ny titel här.
Tab/Menu Name Tab / Menynamn
The text that will appear in the tab or menu. Texten som kommer att visas i fliken eller menyn.
Content File/URL Innehållsfil / URL
Web URL Below Webbadress nedan
The file that contains the content for this page. This file needs to be in the Cacti 'include/content/' directory. Filen som innehåller innehållet för den här sidan. Den här filen måste vara i kaktusen 'include / content /' katalog.
Web URL Location Webadressadress
The valid URL to use for this external link. Must include the type, for example http://www.cacti.net. Note that many websites do not allow them to be embedded in an iframe from a foreign site, and therefore External Linking may not work. Den giltiga webbadressen som ska användas för den här externa länken. Måste inkludera typen, till exempel http://www.cacti.net. Observera att många webbplatser inte tillåter dem att vara inbäddade i en iframe från en utländsk webbplats, och därför kan extern länkning inte fungera.
If checked, the page will be available immediately to the admin user. Om den är markerad kommer sidan att vara tillgänglig omedelbart för adminanvändaren.
Automatic Page Refresh Automatisk Siduppdatering
How often do you wish this page to be refreshed automatically. Hur ofta vill du att denna sida ska uppdateras automatiskt.
External Links [edit: %s] Externa länkar [redigera: %s]
External Links [new] Externa länkar [ny]
Logout of Cacti Utloggning av kaktusar
Automatic Logout Automatisk utloggning
You have been logged out of Cacti due to a session timeout. Du har blivit utloggad av kaktus på grund av en session timeout.
Please close your browser or %sLogin Again%s Var god stäng din webbläsare eller %sLogin Again %s
Version %s Version %s
You have been logged out of Cacti due to an account suspension. Du har blivit utloggad av kaktus på grund av en session timeout.
Notifications Aviseringar
SNMP Notification Receivers SNMP-meddelandemottagare
Receivers Mottagare
Id Id
No SNMP Notification Receivers Inga SNMP-meddelandemottagare
SNMP Notification Receiver [edit: %s] SNMP-meddelandemottagare [redigera: %s]
ComponentTranslation
This translation Needs editing Cacti/core (v1.2.x) Automatisk Siduppdatering
The following string has the same context and source.
Needs editing Cacti/core Automatisk Siduppdatering

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

Source information

Source string location
links.php:568
String age
9 months ago
Source string age
9 months ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 3534