Translation

English
English Swedish
Unable to Connect to Server (%s) Det gick inte att ansluta till servern
Connection Timeout to Server (%s) Anslutningstidsavbrott
Insufficient Access to Server (%s) Otillräcklig åtkomst
Group DN could not be found to compare on Server (%s) Grupp DN kunde inte hittas att jämföra
More than one matching user found Mer än en matchande användare hittades
Unable to find user from DN Det gick inte att hitta användare från DN
Unable to find users DN Det gick inte att hitta användare DN
Unable to create LDAP connection object to Server (%s) Det gick inte att skapa LDAP-anslutningsobjekt
Specific DN and Password required Specifik DN och lösenord krävs
Invalid Password provided. Login failed. Ogiltigt lösenord har angetts. Inloggningen misslyckades.
Unexpected error %s (Ldap Error: %s) on Server (%s) Oväntat fel %s (Ldap Error: %s)
ICMP Ping timed out ICMP Ping tog slut
ICMP Ping Success (%s ms) ICMP Ping-framgång ( %s ms)
ICMP ping Timed out ICMP ping Timed out
Destination address not specified Destinationsadress ej specificerad
default standard
Please upgrade to PHP 5.5.4+ for IPv6 support! Var god uppgradera till PHP 5.5.4+ för IPv6-support!
UDP ping error: %s UDP-pingfel: %s
UDP Ping Success (%s ms) UDP Ping-framgång ( %s ms)
TCP ping: socket_connect(), reason: %s TCP ping: socket_connect (), orsak: %s
TCP ping: socket_select() failed, reason: %s TCP ping: socket_select () misslyckades, orsak: %s
TCP Ping Success (%s ms) TCP Ping-framgång ( %s ms)
TCP ping timed out TCP-ping tog slut
Ping not performed due to setting. Ping utförs inte på grund av inställningen.
%s Version %s or above is required for %s. %s Version %s eller över krävs för %s.
%s is required for %s, and it is not installed. %s krävs för %s, och det är inte installerat.
Plugin cannot be installed. Plugin kan inte installeras.
Plugins Tillägg
Requires: Cacti >= %s Kräver: Cacti> = %s
Legacy Plugin Legacy Plugin
Not Stated Inte angivet
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Cacti/core (v1.2.x)
The following string has the same context and source.
Propagated Translated Cacti/core
The following strings have different sources, but the same context.
Translated Cacti/core sStandard
Translated Cacti/routerconfigs sStandard
Translated Cacti/flowview sStandard
Translated Cacti/thold sStandard
Translated Cacti/reportit sStandard
Translated Cacti/hmib sStandard
Translated Cacti/mikrotik sStandard
Translated Cacti/gexport sStandard
Translated Cacti/maint sStandard
Translated Cacti/mactrack sStandard
Translated Cacti/webseer sStandard
Translated Cacti/wmi sStandard
Translated Cacti/core (v1.2.x) sStandard
Translated Cacti/syslog sStandard
Translated Cacti/monitor sStandard
Translated Cacti/audit sStandard

Loading…

User avatar None

Source string changed

Cacti / core (v1.2.x)Swedish

8 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
lib/ping.php:334 lib/ping.php:471
String age
8 months ago
Source string age
a year ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 3520