Translation

English
English Turkish
Export Log Events Günlük Olaylarını Dışa Aktar
Purge Temizle
Purge Log Events Günlük Olaylarını Temizle
Audit Events Olayları Denetle
Page Name Sayfa İsmi
The page where the event was generated. Etkinliğin oluşturulduğu sayfa.
User Name Kullanıcı Adı
The user who generated the event. Etkinliği oluşturan kullanıcı.
Action Aksiyon
The Cacti Action requested. Hover over action to see $_POST data. Cacti Eylemi talep edildi. $ _POST verisini görmek için işlemin üzerine gelin.
User Agent Kullanıcı
The browser type of the requester. İstekte bulunanın tarayıcı türü.
IP Address IP Adresi
The IP Address of the requester. İstek sahibinin IP Adresi.
Event Time Etkinlik Zamanı
The time the Event took place. Etkinliğin gerçekleştiği zaman.
N/A Yok
No Audit Log Events Found Denetim Günlüğü Etkinliği Bulunamadı
Audit Event Details Etkinlik Detaylarını Denetle
View Cacti Audit Log Cacti Denetim Günlüğünü Görüntüle
Technical Support Teknik destek
View Audit Log Denetim Günlüğünü Görüntüle
Allows Administrators to view change activity on the Cacti server. Administrators can also export the audit log for analysis purposes. Yöneticilerin Cacti sunucusundaki değişiklik etkinliğini görüntülemesine izin verir. Yöneticiler ayrıca denetim günlüğünü analiz amacıyla dışa aktarabilir.
Indefinitely süresiz olarak
%d Weeks %d Hafta
%d Month %d Ay
%d Months %d Ay
%d Year %d Yıl
%d Years %d Yıl
System Administration Sistem Yönetimi
Audit Log Settings Denetim Günlüğü Ayarları

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
audit.php:462
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
locales/po/tr-TR.po, string 39