Translation

English
English Dutch
The user who generated the event. De gebruiker die het evenement heeft gegenereerd.
Action Actie
The Cacti Action requested. Hover over action to see $_POST data. De gevraagde Cacti actie. Beweeg de muis over de actie om $_POST data te zien.
User Agent Gebruiker agent
The browser type of the requester. Het type browser van de aanvrager.
IP Address IP-adres
The IP Address of the requester. Het IP-adres van de aanvrager.
Event Time Evenement Tijd
The time the Event took place. De tijd dat het evenement plaatsvond.
N/A N/B
No Audit Log Events Found Geen auditlogboekgebeurtenissen gevonden
Audit Event Details Details van het auditevenement
View Cacti Audit Log Bekijk het auditlogboek van Cacti
Technical Support Technische ondersteuning
View Audit Log Bekijk auditlogboek
Allows Administrators to view change activity on the Cacti server. Administrators can also export the audit log for analysis purposes. Stelt beheerders in staat om wijzigingsactiviteiten op de Cacti-server te bekijken. Beheerders kunnen het auditlogboek ook exporteren voor analysedoeleinden.
Indefinitely Onbepaalde tijd
%d Weeks %d Weken
%d Month %d Maand
%d Months %d Maanden
%d Year %d Jaar
%d Years %d Jaren
System Administration Systeembeheer
Audit Log Settings Instellingen auditlogboek
Enable Audit Log Auditlogboek inschakelen
Check this box, if you want the Audit Log to track GUI activities. Vink dit vakje aan als u wilt dat het auditlogboek de GUI-activiteiten volgt.
Audit Log Retention Audit Logboek Behoud
How long do you wish Audit Log entries to be retained? Hoe lang wilt u dat de gegevens uit het auditlogboek worden bewaard?
Misc Diversen
Audit Event Log Auditgebeurtenislogboek

Loading…

User avatar None

Suggestion removed during cleanup

Cacti / auditDutch

3 months ago
User avatar edwin

Translation changed

Cacti / auditDutch

3 months ago
User avatar edwin

Suggestion added

Cacti / auditDutch

3 months ago
Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
setup.php:251
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
locales/po/nl-NL.po, string 46