Translation

English
English Bulgarian
Default По подразбиране
Go Търси
Set/Refresh Filters Задаване / опресняване на филтрите
Clear Изчисти
Clear Filters Изчистване на филтрите
Export Експортиране
Export Log Events Експортиране на събития в дневника
Purge Изтриване
Purge Log Events Прочистване на събития с журнали
Audit Events Събития за одит
Page Name Име на страницата
The page where the event was generated. Страницата, на която е генерирано събитието.
User Name Потребителско име
The user who generated the event. Потребителят, генерирал събитието.
Action Действие
The Cacti Action requested. Hover over action to see $_POST data. Изисква се Cacti Action. Задръжте курсора на мишката над действието, за да видите данни за $ _POST.
User Agent Потребителски агент
The browser type of the requester. Типът на браузъра на рикуестъра.
IP Address IP Адрес
The IP Address of the requester. IP адресът на заявителя.
Event Time Време на събитието
The time the Event took place. Времето на събитието.
N/A Няма
No Audit Log Events Found Не са намерени събития в дневника за одити
Audit Event Details Подробности за събитието
View Cacti Audit Log Преглед на журнал за одит на Cacti
Technical Support Техническа поддръжка
View Audit Log Преглед на дневника за одит
Allows Administrators to view change activity on the Cacti server. Administrators can also export the audit log for analysis purposes. Позволява на администраторите да виждат промяна на активността на Cacti сървъра. Администраторите могат също да експортират журнала на одита за целите на анализа.
Indefinitely за неопределено време
%d Weeks % d седмици
User avatar anonymous

Suggestion added

Suggested change:

Failing checks:

Trailing newline Mismatched full stop Mismatching line breaks a year ago
User avatar anonymous

Suggestion added

Suggested change:

Failing checks:

Trailing newline Mismatched full stop Mismatching line breaks a year ago
User avatar anonymous

Suggestion added

Suggested change:

Failing checks:

Trailing newline Mismatched full stop Mismatching line breaks a year ago
User avatar anonymous

Suggestion added

Suggested change:

Failing checks:

Trailing newline Mismatched full stop Mismatching line breaks a year ago
User avatar anonymous

Suggestion added

Suggested change:

Failing checks:

Trailing newline Mismatched full stop Mismatching line breaks a year ago
User avatar anonymous

Suggestion added

Suggested change:

Failing checks:

Trailing newline Mismatched full stop Mismatching line breaks a year ago
User avatar anonymous

Suggestion added

Suggested change:

Failing checks:

Trailing newline Mismatched full stop Mismatching line breaks a year ago
User avatar anonymous

Suggestion added

Suggested change:

Failing checks:

Trailing newline Mismatched full stop Mismatching line breaks a year ago
User avatar anonymous

Suggestion added

Suggested change:

Failing checks:

Trailing newline Mismatched full stop Mismatching line breaks a year ago
User avatar anonymous

Suggestion added

Suggested change:

Failing checks:

Trailing newline Mismatched full stop Mismatching line breaks a year ago
User avatar anonymous

Suggestion added

Suggested change:

Failing checks:

Trailing newline Mismatched full stop Mismatching line breaks a year ago
User avatar anonymous

Suggestion added

Suggested change:

Failing checks:

Trailing newline Mismatched full stop Mismatching line breaks a year ago

Loading…

User avatar None

Suggestion added

Cacti / auditBulgarian

a year ago
User avatar None

Suggestion added

Cacti / auditBulgarian

a year ago
User avatar None

Suggestion added

Cacti / auditBulgarian

a year ago
User avatar None

Suggestion added

Cacti / auditBulgarian

a year ago
User avatar None

Suggestion added

Cacti / auditBulgarian

a year ago
User avatar None

Suggestion added

Cacti / auditBulgarian

a year ago
User avatar None

Suggestion added

Cacti / auditBulgarian

a year ago
User avatar None

Suggestion added

Cacti / auditBulgarian

a year ago
User avatar None

Suggestion added

Cacti / auditBulgarian

a year ago
User avatar None

Suggestion added

Cacti / auditBulgarian

a year ago
Browse all component changes

Things to check

Suggestions

There are 12 suggestions for this string.

View

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
audit.php:457
String age
3 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
locales/po/bg-BG.po, string 34