English Dutch
None Geen
%d Minute %d Minuut
%d Minutes %d Minuten
%d Seconds %d Seconden
Delete Verwijderen
Disable Uitschakelen
Enable Inschakelen
Duplicate Dupliceer
Name Naam
Hostname Hostname
User Name Gebruikersnaam
Password Wachtwoord
General Settings Algemene Instellingen
IP Address IP-adres
URL URL
Location Locatie
Proxy Server Proxy server
Compression Compressie
Requires Authentication Vereist authenticatie
Trigger Trigger