English Dutch
None Geen
%d Minute %d Minuut
%d Minutes %d Minuten
%d Seconds %d Seconden
Delete Verwijderen
Disable Uitschakelen
Enable Inschakelen
Duplicate Dupliceer
Name Naam
A Useful Name for this Proxy. Een bruikbare naam voor deze proxy.
New Proxy Nieuwe proxy
Hostname Hostname
The Proxy Hostname. De proxy-hostnaam.
HTTP Port HTTP-code
The HTTP Proxy Port. De HTTP-proxypoort.
HTTPS Port HTTP-code
The HTTPS Proxy Port. De HTTPS-proxypoort.
User Name Gebruikersnaam
The user to use to authenticate with the Proxy if any. De gebruiker die moet worden gebruikt om te verifiëren met de proxy, indien aanwezig.
Password Wachtwoord