English Dutch
A Useful Name for this Proxy. Een bruikbare naam voor deze proxy.
New Proxy Nieuwe proxy
The Proxy Hostname. De proxy-hostnaam.
HTTP Port HTTP-code
The HTTP Proxy Port. De HTTP-proxypoort.
HTTPS Port HTTP-code
The HTTPS Proxy Port. De HTTPS-proxypoort.
The user to use to authenticate with the Proxy if any. De gebruiker die moet worden gebruikt om te verifiëren met de proxy, indien aanwezig.
The user password to use to authenticate with the Proxy if any. Het gebruikerswachtwoord dat moet worden gebruikt om te verifiëren met de proxy, indien aanwezig.
Display Name of this server Geef de naam van deze server weer
Enable Server Server inschakelen
Uncheck this box to disabled this server from checking urls. Vink dit vakje uit om deze server uit te schakelen van het aanvinken van urls.
Is this server the local server? Is deze server de lokale server?
Check this box if the current server you are connected to is this entry. Vink dit vakje aan als de huidige server waarmee u verbonden bent dit item is.
Master Server Hoofdserver
Sets this server to the Master server. The Master server handles all Email operations Stelt deze server in op de Master server. De masterserver verwerkt alle e-mailbewerkingen
IP Address to connect to this server IP-adres om verbinding te maken met deze server
This is the URL to connect to remote.php on this server. Dit is de URL om verbinding te maken met remote.php op deze server.
Location of this server Locatie van deze server
Service Check Name Servicecontrole Naam