English Dutch
Enable Server Server inschakelen
Delete URL Verwijderen
Disable URL Uitschakelen
Enable URL Inschakelen
Duplicate URL Dupliceer
Delete Proxy Verwijder
Delete Server WebSeer Servers
Disable Server Server inschakelen