English Turkish
Enable [%s] Etkinleştir
Measurand: %s Measurands
There are no unlocked and enabled report templates available (%s locked or disabled). Kullanılabilir rapor şablonu yok.
Last run %s Önceki Çalışma
Data Items [Report: %s %s [%d] Veri Öğeleri [Rapor: %s %s [% d]
Template : %s Şablonlar
Variable : %s Değişkenler