English Swedish
Internal Name Internt namn
Stepping Stepping
Consolidation Function Konsolideringsfunktion
Calculation Formula Beräkningsformel
Generic ID Generiskt ID
Measurands mätstorheter
Associated Data Templates Datamall
Data Templates Datamall
Last 1 Day Senaste 1 dag
Last 2 Days Senaste 2 dagarna
Last 3 Days Senaste 3 dagarna
Last 4 Days Senaste 4 dagarna
Last 5 Days Senaste 5 dagarna
Last 6 Days Senaste 6 dagar
Last Week (Sun - Sat) Förra veckan (sön - lör)
Last Week (Mon - Sun) Förra veckan (mån-sön)
Last 14 Days Senaste 14 dagarna
Last 21 Days Senaste 21 dagarna
Last 28 Days Senaste 28 dagarna
Last 2 Months Senaste 2 månaderna