English Swedish
Stepping Stepping
Octal Octal
f_grd - Gradient f_grd - Gradient
f_range - Range f_range - Range
Returns the xth percentitle. Returnerar det sista mätvärdet
f_sot - Sum Over Threshold f_sot - Sum Over Threshold
Returns the sum of values over a defined threshold. Returnerar antalet värden
f_floor - Round Fractions Down f_floor - Round Fractions Down
f_ceil - Round Fractions Up f_ceil - Round Fractions Up
f_round - Round A Float f_round - Round A Float
Returns the rounded integer value of any given float. Returnerar lägsta värdet för en given lista med parametrar
Addition Addition
Modulus Modulus
Decimal Mark used to separate the integer part from the fractional part Symbolen indikerar slutet av heltalets del och början av fraktionsdelen.
Auto Generated Email Auto Generated Email
Raw Data Export Raw Data Export
Enable [%s] Aktivera
Precision Precision
Measurand: %s mätstorheter
There are no unlocked and enabled report templates available (%s locked or disabled). Det finns inga rapportmallar tillgängliga.