English Swedish
Enable [%s] Aktivera
Measurand: %s mätstorheter
There are no unlocked and enabled report templates available (%s locked or disabled). Det finns inga rapportmallar tillgängliga.
Last run %s Senaste körningen
Data Items [Report: %s %s [%d] Dataposter [Rapport: %s %s [% d]
Template : %s Mallar
Variable : %s Variabler