English Polish
Internal Name Nazwa wewnętrzna
Stepping Stepping
Consolidation Function Funkcja konsolidacji
Calculation Formula Wzór obliczeniowy
Generic ID Identyfikator ogólny
Measurands Mierzejce
Associated Data Templates Szablon danych
Data Templates Szablon danych
Last 2 Days Ostatnie 2 dni
Last 3 Days Ostatnie 3 dni
Last 4 Days Ostatnie 4 dni
Last 5 Days Ostatnie 5 dni
Last 6 Days Ostatnie 6 dni
Last Week (Sun - Sat) Ostatni tydzień (słońce - sobota)
Last Week (Mon - Sun) Ostatni tydzień (poniedziałek - słońce)
Last 14 Days Ostatnie 14 dni
Last 21 Days Ostatnie 21 dni
Last 28 Days Ostatnie 28 dni
Current Month Bieżący miesiąc
Last 2 Months Ostatnie 2 miesiące