English Polish
Contains the maximum value that has been defined for the specific data source item under \"Data Sources\". Zawiera maksymalną wartość, która została zdefiniowana dla konkretnej pozycji źródła danych w sekcji Instancji Źródła danych.
Click 'Continue' to duplicate the following report templates. You can optionally change the title of those duplicates. Kliknij 'Kontynuuj', aby powielać następujące szablony raportów. Możesz opcjonalnie zmienić Tytuł dla nowych szablonów raportów.