English Polish
Delete Usuń
Duplicate Duplikuj
Lock Zablokuj
Unlock Odblokuj
Export Eksport
Name Nazwa
Internal Name Nazwa wewnętrzna
Maximum Maksimum
Minimum Minimum
Default Domyślny
Stepping Stepping
Input Type Typ wejścia
Options Opcje
ID ID
Abbreviation Skrót
Group Grupa
Unit Jednostka
Consolidation Function Funkcja konsolidacji
Visible Widoczny
Separate Oddzielny