English Dutch
Idle Inactief
Running Actief
Authentication Success Authenticatie succesvol
Authentication Failed Authenticatie mislukt
Down Offline
Up Online
Data Data
Voice Spraak
N/A N/B
%d Minutes %d Minuten
%d Hours %d Uren
%d Days %d Dagen
%d Weeks %d Weken
Status: Running, Processes: %d, Progress: %s, LastRuntime: %2.1f Status: Lopend, Processen: %d, Vooruitgang: %s, LastRuntime: %2.1f
Status: Idle, LastRuntime: %2.1f seconds, Processes: %d processes, Devices: %d, Next Run Time: %s Status: Inactief, LastRuntime: %2.1f seconden, Processen: %d processen, Apparaten: %d, Volgende Looptijd: %s
Disabled Uitgeschakeld
Not Detected Niet gedetecteerd
Sites Locaties
Devices Apparaten
IP Address IP-adres