English Dutch
No method Methode
Authorization Success Autorisatie Succes
Authorization Failed Autorisatie mislukt
Device Tracking OUI Database Import Results Device Tracking OUI-database Importresultaten
Getting OUI Database from IEEE OUI-databank van IEEE krijgen
Getting OUI Database from the IEEE OUI-databank van de IEEE krijgen
OUI Database Download from IEEE Complete OUI-database downloaden van IEEE Complete
OUI Database Download from IEEE FAILED OUI-database downloaden van IEEE FAILED
There were '%d' Entries Added/Updated in the database. Er waren '%d' vermeldingen toegevoegd/bijgewerkt in de database.
There were '%d' Records Removed from the database. Er werden '%d' records uit de database verwijderd.
atifIndexes data collection complete atifIndexes gegevensverzameling compleet
atPhysAddress data collection complete atPhysAddress gegevensverzameling compleet
atNetAddress data collection complete atNetAddress gegevensverzameling compleet
atEntries assembly complete. atEntries montage compleet.
HOST: %s, IP address information collection complete HOST: %s, IP-adres informatieverzameling compleet
Rescan Device Apparaat opnieuw scannen
View Non Interface Graphs Bekijk Interfaces
No Non Interface Graphs in Cacti Geen niet-interfacegrafieken in cactussen
View Interface Graphs Bekijk Interfaces
No Interface Graphs in Cacti Bekijk Interfaces