Context English Swedish
Success Lyckades
Reserved Reserverad
Graph Templates Grafmallar
Data Queries Dataförfrågningar
Delete Ta bort
Enable Aktivera
Disable Inaktivera
Daily Dagligen
Hourly Varje timme
Cancel Avbryt
Continue Fortsätt
Return Tillbaka
All Alla
None Ingen
Search Sök
Default Standard
Never Aldrig
filter: use Go Utför
filter: reset Clear Rensa
ID ID