English Swedish
Unknown error Okänt fel
Graph Export Definition [new] Graph Export Definition [new]
Export Command Arguments Export Command Arguments
Arguments to use with non-local export methods. rsync should use Argument att använda med icke-lokala exportmetoder. rsync ska använda
Presentation Method Presentation Method
Export Timing Export Timing
Timing Method Timing Method
Every %d Polling Cycles Varje% d pollningscykler
Local Scratch Directory Local Scratch Directory