English Swedish
Unknown error Okänt fel
Arguments to use with non-local export methods. rsync should use Argument att använda med icke-lokala exportmetoder. rsync ska använda