English Swedish
Summary Sammanfattning
No Limit Ingen gräns
All Alla
Bytes Byte
Port Port
IP Address IP adress
TOS Villkor
N/A N/A
Start Time Starttid
End Time Sluttid
Active Aktiv
Flags Flaggor
Source Källa
Destination Destination
Filter Filtrera
Presets Förval
Report Type Typ av rapport
Yes Ja
No Nej
Maximum Rows Max antal rader