English Bulgarian
No Graphs Found Matching Criteria Няма намерени критерии за съвпадение
Cycle Graph Filter Графики на цикъла
Next Update In Следваща актуализация In
Graph Display Timespan График Показване на времевия диапазон
Cycle Rotation Refresh Frequency Честота на обновяване на цикъла на завъртане
Number of Graphs per Page Брой графики на страница
Cycle to Previous Graphs Цикъл към предишни графики
Prev Предишен
Stop Спри
Stop Cycling Спиране на колоезденето
Resume Cycling Възобновяване на колоезденето
Start Старт
Cycle to Next Graphs Към следващите графики
Next Следващ
Refresh Обновяване
Refresh Graphs Now Обновяване на графиките сега
Clear Изчисти
Clear Filter Изчистване на филтъра
Save Запази
Save Filter Settings Запазване на настройките на филтъра