English Turkish
About Cacti Cacti hakkında
Cacti is designed to be a complete graphing solution based on the RRDtool Time Series Database (TSDB) and Graphing solution. Its goal is to make the Network Administrator's job easier by taking care of all the important details necessary to create meaningful Graphs. Cacti, RRDtool'un çerçevesine dayalı eksiksiz bir grafik çözümü olacak şekilde tasarlanmıştır. Amacı, anlamlı grafikler oluşturmak için gerekli tüm gerekli ayrıntılara dikkat ederek bir ağ yöneticisinin işini kolaylaştırmaktır.
Please see the official %sCacti website%s for information on how to use Cacti, get support, and updates. Bilgi, destek ve güncellemeler için lütfen %sCacti web sitesi %s resmi sayfasına bakın.
Active Developers Cacti Geliştiriciler
Honorable Mentions Konsol Menü Bölümü
Emeritus Members Grup üyesi
The users of Cacti Cacti kullanıcıları
Especially anyone who has taken the time to create an issue report, or otherwise help fix a Cacti related problems. Also to anyone who has contributed to supporting Cacti. Özellikle, bir sorun raporu oluşturmak için zaman harcayan ya da Cacti ile ilgili bir sorunu çözmede yardımcı olan herkes. Ayrıca Cacti'yi desteklemeye katkıda bulunan herkese.
Create New Aggregate from Aggregates Toplamalardan Yeni Toplama Oluştur
Associate with Aggregate Agrega ile İlişkilendir
Disassociate with Aggregate Agrega ile Bağlantıyı Kes
Place on a Tree (%s) Ağaca Yerleştir ( %s)
Override Values for Graph Item Grafik Öğesi için Değerleri Geçersiz Kılma
Override this Value Bu Değeri Geçersiz Kıl
The selected Aggregate Graphs represent elements from more than one Graph Template. Seçilen Toplam Grafikler, birden fazla Grafik Şablonundan gelen öğeleri temsil eder.
In order to migrate the Aggregate Graphs below to a Template based Aggregate, they must only be using one Graph Template. Aşağıdaki Toplam Grafikleri Şablon tabanlı bir Toplam'a geçirmek için, önce ' %s' Grafik Şablonu için bir Genel Şablon oluşturun.
The selected Aggregate Graphs does not appear to have any matching Aggregate Templates. Seçilen Toplam Grafikler, birden fazla Grafik Şablonundan gelen öğeleri temsil eder.
In order to migrate the Aggregate Graphs below use an Aggregate Template, one must already exist. Aşağıdaki Toplam Grafikleri, Şablon tabanlı bir Toplam'a geçirmek için, yalnızca bir Grafik Şablonu kullanmaları gerekir. Lütfen 'Geri Dön' düğmesine basın ve yalnızca aynı Grafik Şablonunu kullanan Toplam Grafiği seçin.
There are currently no Aggregate Templates defined for the selected Legacy Aggregates. Şu anda, seçilen Eski Toplamalar için tanımlanmış Toplama Şablonları yok.
In order to migrate the Aggregate Graphs below to a Template based Aggregate, first create an Aggregate Template for the Graph Template '%s'. Aşağıdaki Toplam Grafikleri Şablon tabanlı bir Toplam'a geçirmek için, önce ' %s' Grafik Şablonu için bir Genel Şablon oluşturun.