English Turkish
About Cacti Cacti hakkında
Thanks Teşekkürler
A very special thanks to %sTobi Oetiker%s, the creator of %sRRDtool%s and the very popular %sMRTG%s. %sRRDtool%s ve çok popüler %sMRTG%s'nin yaratıcısı %sTobi Oetiker%s'e çok özel teşekkürlerimizi sunarız.
The users of Cacti Cacti kullanıcıları
Especially anyone who has taken the time to create an issue report, or otherwise help fix a Cacti related problems. Also to anyone who has contributed to supporting Cacti. Özellikle, bir sorun raporu oluşturmak için zaman harcayan ya da Cacti ile ilgili bir sorunu çözmede yardımcı olan herkes. Ayrıca Cacti'yi desteklemeye katkıda bulunan herkese.
License Lisans
Cacti is licensed under the GNU GPL: Cacti GNU GPL lisansı altında lisanslanmıştır:
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version. Bu program, ücretsiz bir yazılımdır; Özgür Yazılım Vakfı tarafından yayınlanan GNU Genel Kamu Lisansının 2. sürümü veya (isteğe bağlı olarak) daha sonraki herhangi bir sürümü koşulları altında yeniden dağıtabilir ve/veya değiştirebilirsiniz.
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details. Bu program yararlı olması ümidiyle, ancak HİÇBİR GARANTİ OLMAKSIZIN; TİCARETE ELVERİŞLİLİK veya BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK zımni garantisi bile olmadan dağıtılmıştır. Daha fazla ayrıntı için GNU Genel Kamu Lisansına bakınız.
Delete Sil
Convert to Normal Graph Normal Grafiğe Dönüştür
Place Graphs on Report Grafikleri Rapora Yerleştir
Migrate Aggregate to use a Template Bir Şablonu kullanmak için Toplama Taşı
Create New Aggregate from Aggregates Toplamalardan Yeni Toplama Oluştur
Associate with Aggregate Agrega ile İlişkilendir
Disassociate with Aggregate Agrega ile Bağlantıyı Kes
Place on a Tree (%s) Ağaca Yerleştir ( %s)
Click 'Continue' to delete the following Aggregate Graph(s). Aşağıdaki Toplam Grafiği / Grafikleri silmek için 'Devam Et'i tıklayın.
Cancel İptal
Continue Devam et