English Turkish
Thanks Teşekkürler
A very special thanks to %sTobi Oetiker%s, the creator of %sRRDtool%s and the very popular %sMRTG%s. %sRRDtool%s ve çok popüler %sMRTG%s'nin yaratıcısı %sTobi Oetiker%s'e çok özel teşekkürlerimizi sunarız.
License Lisans
Cacti is licensed under the GNU GPL: Cacti GNU GPL lisansı altında lisanslanmıştır:
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version. Bu program, ücretsiz bir yazılımdır; Özgür Yazılım Vakfı tarafından yayınlanan GNU Genel Kamu Lisansının 2. sürümü veya (isteğe bağlı olarak) daha sonraki herhangi bir sürümü koşulları altında yeniden dağıtabilir ve/veya değiştirebilirsiniz.
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details. Bu program yararlı olması ümidiyle, ancak HİÇBİR GARANTİ OLMAKSIZIN; TİCARETE ELVERİŞLİLİK veya BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK zımni garantisi bile olmadan dağıtılmıştır. Daha fazla ayrıntı için GNU Genel Kamu Lisansına bakınız.
Delete Sil
Convert to Normal Graph Normal Grafiğe Dönüştür
Place Graphs on Report Grafikleri Rapora Yerleştir
Migrate Aggregate to use a Template Bir Şablonu kullanmak için Toplama Taşı
Details Detaylar
Items Öğeler
Preview Önizleme
Not Checked İşaretlenmemiş
Total Toplam
All Items Tüm Öğeler
Show Göster
Search Ara
Graphs Grafikler
Default Varsayılan