English Turkish
You may use these replacement values for the Prefix in the Aggregate Graph Agrega Grafiğindeki Önek için bu değiştirme değerlerini kullanabilirsiniz.
Enter valid Network Ranges separated by commas. You may use an IP address, a Network range such as 192.168.1.0/24 or 192.168.1.0/255.255.255.0, or using wildcards such as 192.168.*.* Virgülle ayrılmış geçerli ağ aralıkları giriniz. Bir IP adresi için 192.168.1.0/24 veya 192.168.1.0/255.255.255.0 gibi bir ağ aralığı veya 192.168.*.* gibi joker karakterler kullanabilirsiniz.
The Graph Rule has been removed from the Device Rule Bu Cihazdan oluşturulan toplam Grafik sayısı.
No Associated Tree Rules İlişkili Veri Sorgusu Yok.
The following Graph is using this Data Source. Aşağıdaki grafik bu veri kaynaklarını kullanıyor:
The following Graph is using these Data Sources. Aşağıdaki grafik bu veri kaynaklarını kullanıyor:
Leave the Graph Untouched <strong>Grafiği</strong> dokunmadan bırakın.
Delete all Graph Items that reference this Data Source. Bu Veri Kaynağına başvuran tüm <strong>Grafik Öğelerini</strong> silin.
Delete all Graphs that reference this Data Source. Bu Veri Kaynağına başvuran tüm <strong>Grafikleri</strong> silin.
Edit Graph Template Grafik Şablonu Düzenle.
There were not Aggregate Templates found for the selected Graphs Şu anda, seçilen Eski Toplamalar için tanımlanmış Toplama Şablonları yok.
The following Data Source is used by this Graph. Aşağıdaki Veri Kaynakları bu Grafikler tarafından kullanılmaktadır:
The following Data Source is used by these Graphs. Aşağıdaki Veri Kaynakları bu Grafikler tarafından kullanılmaktadır:
Delete the Data Sources referenced by this Graph Başka bir yerde kullanılmayan bu Grafik (ler) tarafından referans verilen tüm Veri Kaynaklarını silin.
Leave the Data Source untouched. Veri Kaynaklarına dokunmadan bırakın.
The following Data Source is in use by this Graph. Aşağıdaki Veri Kaynakları bu Grafikler tarafından kullanılmaktadır:
The following Data Source is in use by these Graphs. Aşağıdaki Veri Kaynakları bu Grafikler tarafından kullanılmaktadır:
View Timespans. Zaman Süreci
The site associated to this Device Bu Site ile İlişkili Şehir.
The Main Data Collector has returned to an Online Status Bu Veri Toplayıcı&#39;nın en son ana Cacti sitesiyle tam olarak eşitlendiği.