English Turkish
[ Custom Graphs List Applied - Clear to Reset ] [Uygulanan Özel Grafik Listesi - Listeden Filtrele]
seconds left. saniye kaldı.
[%d Items, %d Rows] [% d Öğeler,% d Satırlar]
HPC/Grid Computing Kılavuz seçenekleri
%d Repetition Kılavuz seçenekleri
%d Repetitions Kılavuz seçenekleri
Grid Options Kılavuz seçenekleri
T T
G G
M M
K K
- Admin Filter active - Yönetici Filtresi aktif
- Admin Unfiltered - Yönetici Filtrelenmemiş
- Admin view - Yönetici görünümü