English Spanish
RRA (CF=%s, ROWS=%d, PDP_PER_ROW=%d, XFF=%1.2f) removed from RRD file RRA (CF=%s, ROWS=%d, PDP_PER_ROW=%d, XFF=%1.2f) eliminados de archivo RRD
RRA (CF=%s, ROWS=%d, PDP_PER_ROW=%d, XFF=%1.2f) adding to RRD file RRA (CF=%s, ROWS=%d, PDP_PER_ROW=%d, XFF=%1.2f) agregando a archivo RRD
FATAL: Spike Kill method '%s' is Invalid FATAL: método de eliminación de picos '%s' es inválido
FATAL: Spike Kill Not Allowed FATAL: eliminación de pico no permitida