English Dutch
Edit Graph: '%s'. Bewerk grafiek
Graph Management [ %s ] Grafiekmanagement
Open a ticket at Open een ticket
%0.1f Minutes %0.1f minuten
%d OID OID
%d Repetitions Herhalingen
%s Thread Draad
%s Threads Draden
%s MBytes Mbytes
Current Page: %s Huidige pagina:
Details %s Details
Scheduled Events %s Geplande evenementen
Report Preview %s Rapportvoorbeeld
Graph: %s Wijzig grafiek(en) van gekoppeld apparaat
Device: %s Apparaat(en)
Tree: %s Boomstructuur:
, Device: %s Apparaat(en)
, Branch: %s Tak:
No - %s RRA [wijzig: %s %s]
%s - N/A N/A