English Dutch
[HRULE|VRULE]: The value of the graph item.<br/> [TICK]: The fraction for the tick line.<br/> [SHIFT]: The time offset in seconds. [HRULE|VRULE]: De waarde van het grafiek item.<br> [TICK]: De fractie voor de tiklijn.<br> [SHIFT]: De tijd compensatie in seconden.
You appear to be downgrading to a previous version. Database changes made for the newer version will not be reversed and <i>could</i> cause issues. U lijkt te downgraden naar een vorige versie. Databasewijzigingen voor de nieuwere versie worden niet teruggedraaid en <i>zouden problemen kunnen veroorzaken.