English Dutch
Click 'Continue' to Synchronize all Aggregate Graphs with the selected Color Template. Klik op 'Volgende' om een geaggregeerde grafiek te maken van de geselecteerde grafiek(en).
Synchronize Color Template Synchroniseer grafieken naar (een) grafiektemplate(s)
Click 'Continue' to enable the following Notification Receiver Klik op 'Doorgaan' om de volgende kennisgevingsontvanger in te schakelen
Clear Statistics for Data Collector De status van deze gegevensverzamelaar.
Duplicate Site Dupliceer