English Dutch
Color Template '%s' had %d Aggregate Templates pushed out and %d Non-Templated Aggregates pushed out Kleurensjabloon '%s' had% d Aggregaatsjablonen naar buiten gedrukt en% d Niet-sjabloonaggregaten naar buiten gedrukt
Edit Graph: '%s'. Bewerk grafiek
Graph Management [ %s ] Grafiekmanagement
Device Reindex Completed in %0.2f seconds. There were %d items updated. Apparaat opnieuw indexeren voltooid in% 0.2f seconden. Er zijn% d items geüpdatet.
%d OID OID
%d Repetitions Herhalingen
%s Thread Draad
%s Threads Draden
%s MBytes Mbytes
Current Page: %s Huidige pagina:
Details %s Details
Scheduled Events %s Geplande evenementen
Report Preview %s Rapportvoorbeeld
Graph: %s Wijzig grafiek(en) van gekoppeld apparaat
Device: %s Apparaat(en)
Tree: %s Boomstructuur:
, Device: %s Apparaat(en)
, Branch: %s Tak:
Make sure you have read and followed the required steps needed to install Cacti before continuing. Install information can be found for <a href="%s">Unix</a> and <a href="%s">Win32</a>-based operating systems. Zorg ervoor dat u de benodigde stappen heeft gelezen en gevolgd voor het installeren en Cacti. Installatieinstructies kunnen worden gevonden voor <a href="%1$s">Unix</a> en <a href="%2$s">Win32</a>-gebaseerde besturingssystemen.
No - %s RRA [wijzig: %s %s]