English Dutch
Input Name: Data invoer naam
Destination Branch Bestemming structuur:
The following Data Sources are in use by these Graphs: De volgende data bron(nen) zijn/is in gebruik bij deze grafiek(en).
[Warning] WAARSCHUWING:
Additional Data Collector Settings Status externe gegevensverzamelaar:
Failed fields: Mislukte velden:
Current Page: %s Huidige pagina:
Tree: %s Boomstructuur:
, Branch: %s Tak:
Leaf: Blad
Device Template: Apparaattemplate
Select default theme: Selecteer het standaardthema:
Any tables created by plugins may have issues linked against Cacti Core tables if the collation is not matched. Please ensure your database is changed to 'utf8mb4_unicode_ci' by running the following: Alle tabellen die door plugins zijn gemaakt, kunnen problemen hebben met Cacti Core tabellen als de vergelijking niet wordt geëvenaard. Zorg ervoor dat uw database wordt gewijzigd in 'utf8mb4_unicode_ci' door het volgende uit te voeren:
One or more tables are too large to convert during the installation. You should use the cli/convert_tables.php script to perform the conversion, then refresh this page. For example: Een of meer tafels zijn te groot om tijdens de installatie om te zetten. Gebruik het cli/convert_tables.php script om de conversie uit te voeren en vernieuw deze pagina. Bijvoorbeeld:
Graph Timespan: Grafiek tijdspanne
File Differences for: Bestandsverschillen voor:
Realm: Lees mij
Minimum Connections: Test verbinding
Max Total Memory Possible Maximaal toegestaan Pollergeheugen:
Max Core Memory Possible Maximaal toegestaan Pollergeheugen: