Translation

English
English Dutch
Duplicate Dupliceer
Name Naam
A Useful Name for this Proxy. Een bruikbare naam voor deze proxy.
New Proxy Nieuwe proxy
Hostname Hostname
The Proxy Hostname. De proxy-hostnaam.
HTTP Port HTTP-code
The HTTP Proxy Port. De HTTP-proxypoort.
HTTPS Port HTTP-code
The HTTPS Proxy Port. De HTTPS-proxypoort.
User Name Gebruikersnaam
The user to use to authenticate with the Proxy if any. De gebruiker die moet worden gebruikt om te verifiëren met de proxy, indien aanwezig.
Password Wachtwoord
The user password to use to authenticate with the Proxy if any. Het gebruikerswachtwoord dat moet worden gebruikt om te verifiëren met de proxy, indien aanwezig.
General Settings Algemene instellingen
Display Name of this server Geef de naam van deze server weer
Enable Server Server inschakelen
Uncheck this box to disabled this server from checking urls. Vink dit vakje uit om deze server uit te schakelen van het aanvinken van urls.
Is this server the local server? Is deze server de lokale server?
Check this box if the current server you are connected to is this entry. Vink dit vakje aan als de huidige server waarmee u verbonden bent dit item is.
Master Server Hoofdserver
Sets this server to the Master server. The Master server handles all Email operations Stelt deze server in op de Master server. De masterserver verwerkt alle e-mailbewerkingen
IP Address IP-adres
IP Address to connect to this server IP-adres om verbinding te maken met deze server
URL URL
This is the URL to connect to remote.php on this server. Dit is de URL om verbinding te maken met remote.php op deze server.
Location Locatie
Location of this server Locatie van deze server
Service Check Name Servicecontrole Naam
The name that is displayed for this Service Check, and is included in any Alert notifications. De naam die wordt weergegeven voor deze servicecontrole en die is opgenomen in de waarschuwingsberichten.
Enable Service Check Servicecontrole inschakelen

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
includes/arrays.php:232
String age
12 months ago
Source string age
12 months ago
Translation file
locales/po/nl-NL.po, string 22