Translation

English
English Latvian
IMAP plaintext, default port 143 IMAP vienkāršais teksts, noklusējuma ports 143
IMAP with STARTTLS, default port 143 IMAP ar STARTTLS, noklusējuma ports 143
IMAP encrypted (IMAPS), default port 993 IMAP šifrēts (IMAPS), noklusējuma ports 993
POP3 plaintext, default port 110 POP3 vienkāršs teksts, noklusējuma ports 110
POP3 with STARTTLS, default port 110 POP3 ar STARTTLS, noklusējuma ports 110
POP3 encrypted (POP3S), default port 995 POP3 šifrēts (POP3S), noklusējuma ports 995
DNS plaintext, default port 53 DNS plaintext, noklusējuma ports 53
LDAP plaintext, default port 389 LDAP vienkāršs teksts, noklusējuma ports 389
LDAP encrypted (LDAPS), default port 636 LDAP šifrēts (LDAPS), noklusējuma ports 636
FTP plaintext, default port 21 FTP vienkāršs teksts, noklusējuma ports 21
FTP encrypted (FTPS), default port 990 FTP šifrēts (FTPS), noklusējuma ports 990
SCP download file, default port 22 SCP lejupielādes fails, noklusējuma ports 22
TFTP protocol - download file, default port 69 TFTP protokols - lejupielādēt failu, noklusējuma ports 69
SMB plaintext download file, default port 445 SMB vienkārša teksta lejupielādes fails, noklusējuma ports 445
SMB encrypted (SMBS) download file, default port 445 SMB šifrēts (SMBS) lejupielādes fails, noklusējuma ports 445
Last hour Pēdējā stunda
Last 6 hours Pēdējās 6 stundas
Last day Pēdējā diena
Last week Pagājusī nedēļa
Unable to Connect Iespējot vietni
Continue Turpināt
Switching Protocols Pārslēgšanas protokoli
OK Labi
Created Izveidots
Accepted Akceptēts
Non-Authoritative Information Neautoritatīva informācija
No Content Fails, kurā ir šīs lapas saturs. Šim failam ir jāatrodas katalogā Cacti "include/content/".
Reset Content Atiestatīt saturu
Partial Content Daļējs saturs
Multiple Choices Vairākas izvēles iespējas
Moved Permanently Pārvietots neatgriezeniski
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Needs editing Cacti/servcheck
The following strings have different sources, but the same context.
Translated Cacti/core (v1.2.x)
Translated Cacti/core

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Latvian
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
includes/arrays.php:113
String age
3 months ago
Source string age
3 months ago
Translation file
locales/po/lv-LV.po, string 28