Translation

English
English Turkish
This is the standard location of the configuration file on the remote device. Bu, uzak cihazdaki konfigürasyon dosyasının standart konumudur.
Copy TFTP TFTP'yi kopyala
This is the CLI text used to send the backup to tftp server. Bu, yedeği tftp sunucusuna göndermek için kullanılan CLI metnidir.
Show Version Sürümü Göster
This is the CLI text used to display the current version. Bu, geçerli sürümü görüntülemek için kullanılan CLI metnidir.
Confirmation Prompt Yapılandırma Yedekleri
This is the confirmation prompt to match before transmission. Bu, oturum açma sırasında eşleşecek kullanıcı adı istemidir.
Confirm Onayla
Is there a confirmation prompt for copying the config? Yapılandırma kopyalamak için bir onay istemi var mı?
Force Confirm Zorla onayla
Is there a force confirmation prompt for copying the config? Yapılandırmayı kopyalamak için bir güç onay istemi var mı?
Check End in Config Config'de Sonu Kontrol Et
Check end in config? Config içindeki kontrol sonu?
Any Key prompt Herhangi bir Anahtar istemi
Text to match a 'Press Any Key To Continue' styled prompt 'Devam Etmek İçin Herhangi Bir Tuşa Basın' stilindeki istemle eşleşecek metin
General Settings
Presentation Mode Saklama süresi
Should Router Configs be presented on the Console or a Top Tab.
Console
Top Tab
Close without exit Çıkış yapmadan kapat
If ticked, when closing down the device connection, no 'exit' command is issued İşaretliyse, cihaz bağlantısını kapatırken hiçbir 'çıkış' komutu verilmez
Debug Connection Buffer Bağlantı Arabelleğinde Hata Ayıklama
Whether to log direct output of device connection Cihaz bağlantısının doğrudan çıktısının günlüğe kaydedilip kaydedilmeyeceği
Assume all devices elevated Tüm cihazların yükseltildiğini varsayın
Whether to assume all devices are elevated Tüm cihazların yükseltilip yükseltilmeyeceği
Download Hour İndirme Saati
The hour of the day to perform the full downloads. Günün tam indirme işlemlerinin gerçekleştirileceği saat.
Retry Schedule Program
The time to wait before attempting to perform an additional download when scheduled download fails Programlanmış indirme başarısız olduğunda ek bir indirme gerçekleştirmeyi denemeden önce beklenecek süre
Retention Period Saklama süresi
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Empty Cacti/routerconfigs
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Cacti/npc Genel Ayarlar
Propagated Translated Cacti/core (v1.2.x) Genel Ayarlar
Propagated Translated Cacti/core Genel Ayarlar
Propagated Translated Cacti/thold Genel Ayarlar
Propagated Translated Cacti/mactrack Genel Ayarlar
Propagated Translated Cacti/webseer Genel Ayarlar
Propagated Translated Cacti/syslog Genel Ayarlar

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
include/arrays.php:384
String age
2 months ago
Source string age
2 months ago
Translation file
locales/po/tr-TR.po, string 98