Translation

English
English Swedish
Last Change Sista ändring
The last Change time of the device Enhetens senaste ändringstid
Changed By Ändrad
The last person to change the configuration of the device Den sista personen som ändrade konfigurationen av enheten
Filename Filnamn
The filename of the stored device backups Antalet dagar för att behålla gamla backup.
View Config Visa Konfig
No Router Backups Found Inga Router Backups hittades
Compare Output Jämför Output
There are no Changes Det finns inga ändringar
Error, you must have backups for each device. Fel, du måste ha säkerhetskopior för varje enhet.
Debug for %s (%s)<br><br> Felsökning för %s ( %s) <br><br>
DEBUG: Executing manual backup using '%s' with arguments '%s' DEBUG: Utföra manuell säkerhetskopiering med "%s" med argumenten "%s"
Click 'Continue' to Delete the following device(s). Klicka på "Fortsätt" för att ta bort följande enhet (er).
Click 'Continue' to Enable the following device(s). Klicka på "Fortsätt" för att Aktivera följande enhet (er).
Enable Device(s) Aktivera enhet (er)
Click 'Continue' to Disable the following device(s). Klicka på "Fortsätt" för att inaktivera följande enhet (er).
Disable Device(s) Inaktivera enhet (er)
You must select at least Router Device. Du måste välja minst Router Device.
Router: [edit: %s] Router: [redigera: %s]
Router: [new] Router: [ny]
Router Device Management Router Enhetshantering
Account Konto
Actions Åtgärder
Enabled Aktiverad
Last Backup Senast backup
The device type of the device Enhetstypen för enheten
Connect Type Enhetstyp
The connection type for this device Anslutningstypen för den här enheten
Configs configs
The number of configurations for this device Antalet konfigurationer för den här enheten
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Needs editing Cacti/routerconfigs
The following strings have the same context and source.
Propagated Needs editing Cacti/core (v1.2.x)
Propagated Needs editing Cacti/core

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
router-devices.php:221
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 211