Translation

English
English Swedish
Perform functions against this backup Utför funktioner mot denna säkerhetskopia
The directory of the stored device backups Antalet dagar för att behålla gamla backup.
Backup Time Backuptid
The last Backup time of the device Hur ofta säkerhetskopieras den här enheten.
Last Change Sista ändring
The last Change time of the device Enhetens senaste ändringstid
Changed By Ändrad
The last person to change the configuration of the device Den sista personen som ändrade konfigurationen av enheten
Filename Filnamn
The filename of the stored device backups Antalet dagar för att behålla gamla backup.
View Config Visa Konfig
No Router Backups Found Inga Router Backups hittades
Compare Output Jämför Output
There are no Changes Det finns inga ändringar
Error, you must have backups for each device. Fel, du måste ha säkerhetskopior för varje enhet.
Debug for %s (%s)<br><br> Felsökning för %s ( %s) <br><br>
DEBUG: Executing manual backup using '%s' with arguments '%s' DEBUG: Utföra manuell säkerhetskopiering med "%s" med argumenten "%s"
Click 'Continue' to Delete the following device(s). Klicka på "Fortsätt" för att ta bort följande enhet (er).
Click 'Continue' to Enable the following device(s). Klicka på "Fortsätt" för att Aktivera följande enhet (er).
Enable Device(s) Aktivera enhet (er)
Click 'Continue' to Disable the following device(s). Klicka på "Fortsätt" för att inaktivera följande enhet (er).
Disable Device(s) Inaktivera enhet (er)
You must select at least Router Device. Du måste välja minst Router Device.
Router: [edit: %s] Router: [redigera: %s]
Router: [new] Router: [ny]
Router Device Management Router Enhetshantering
Account Konto
Actions Åtgärder
Enabled Aktiverad
Last Backup Senast backup
The device type of the device Enhetstypen för enheten

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Swedish
No related strings found in the glossary.

String information

Flags
php-format
Source string location
router-devices.php:94
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
locales/po/sv-SE.po, string 207