Translation

English
English Dutch
This is the CLI text used to send the backup to tftp server. Dit is de CLI-tekst die gebruikt wordt om de back-up naar de tftp server te sturen.
Show Version Toon versie
This is the CLI text used to display the current version. Dit is de CLI-tekst die wordt gebruikt om de huidige versie weer te geven.
Confirmation Prompt Back-ups configureren
This is the confirmation prompt to match before transmission. Dit is de gebruikersnaam die bij het inloggen moet overeenkomen.
Confirm Bevestigen
Is there a confirmation prompt for copying the config? Is er een bevestigingsvraag voor het kopiëren van de configuratie?
Force Confirm Kracht Bevestigen
Is there a force confirmation prompt for copying the config? Is er een force confirmation prompt voor het kopiëren van de configuratie?
Check End in Config Controleer Einde in Config
Check end in config? Einde van de configuratie controleren?
Any Key prompt Elke sleutelprompt
Text to match a 'Press Any Key To Continue' styled prompt Tekst die overeenkomt met een opgemaakte prompt 'Druk op een toets om door te gaan'
General Settings Algemene Instellingen
Presentation Mode Bewaarperiode
Should Router Configs be presented on the Console or a Top Tab. Moeten routerconfiguraties worden weergegeven op de console of een bovenste tabblad.
Console Console
Top Tab Bovenste tabblad
Close without exit Sluiten zonder af te sluiten
If ticked, when closing down the device connection, no 'exit' command is issued Indien aangevinkt, wordt er bij het verbreken van de apparaatverbinding geen 'exit'-commando gegeven
Debug Connection Buffer Debug verbindingsbuffer
Whether to log direct output of device connection Of de directe uitvoer van de apparaatverbinding moet worden geregistreerd
Assume all devices elevated Veronderstel dat alle apparaten verhoogd zijn
Whether to assume all devices are elevated Of u ervan uitgaat dat alle apparaten verhoogd zijn
Download Hour Uur downloaden
The hour of the day to perform the full downloads. Het uur van de dag om de volledige downloads uit te voeren.
Retry Schedule Schema
The time to wait before attempting to perform an additional download when scheduled download fails De tijd die moet worden gewacht voordat wordt geprobeerd een extra download uit te voeren wanneer de geplande download mislukt
Retention Period Bewaarperiode
The number of days to retain old backups. Het aantal dagen om oude back-ups te behouden.
Transfer Options Transferopties

Loading…

User avatar edwin

Marked for edit

Cacti / routerconfigsDutch

5 months ago
Browse all component changes

Things to check

Has been translated

Previous translation was "Moeten routerconfiguraties worden weergegeven op de console of een bovenste tabblad.".

Fix string

Reset

Glossary

English Dutch
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
include/arrays.php:389
String age
a year ago
Source string age
a year ago
Translation file
locales/po/nl-NL.po, string 100