Translation

English
English Bulgarian
No Graphs Found Matching Criteria Няма намерени критерии за съвпадение
Cycle Graph Filter Графики на цикъла
Next Update In Следваща актуализация In
Graph Display Timespan График Показване на времевия диапазон
Cycle Rotation Refresh Frequency Честота на обновяване на цикъла на завъртане
Number of Graphs per Page Брой графики на страница
Cycle to Previous Graphs Цикъл към предишни графики
Prev Предишен
Stop Спри
Stop Cycling Спиране на колоезденето
Resume Cycling Възобновяване на колоезденето
Start Старт
Cycle to Next Graphs Към следващите графики
Next Следващ
Refresh Обновяване
Refresh Graphs Now Обновяване на графиките сега
Clear Изчисти
Clear Filter Изчистване на филтъра
Save Запази
Save Filter Settings Запазване на настройките на филтъра
Number of Graph Columns Брой графични графи
Graph Height Височина на графиката
Graph Width Ширина на графиката
Display Graph Legend Показване на легендата за графиката
Legend Легенда
Select Tree to View Изберете Дърво за преглед
Select Tree Leaf to Display Изберете Лист от дърво за показване
All Levels Всички нива
Top Level Най-високо ниво
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Cacti/cycle
The following strings have the same context and source.
Propagated Translated Cacti/core (v1.2.x)
Propagated Translated Cacti/core

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Bulgarian
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
cycle.php:231
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
locales/po/bg-BG.po, string 14