Translation

About Cacti
14/110
Context English Turkish State
About Cacti Cacti hakkında
Cacti is designed to be a complete graphing solution based on the RRDtool's framework. Its goal is to make a network administrator's job easier by taking care of all the necessary details necessary to create meaningful graphs. Kaktüsler, RRDtool'un çerçevesine dayanan eksiksiz bir grafik çözümü olarak tasarlanmıştır. Amacı, anlamlı grafikler oluşturmak için gereken tüm gerekli ayrıntılara dikkat ederek bir ağ yöneticisinin işini kolaylaştırmaktır.
Please see the official %sCacti website%s for information, support, and updates. Bilgi, destek ve güncellemeler için lütfen %sCacti web sitesi %s resmi sayfasına bakın.
Cacti Developers Kaktüsler Geliştiriciler
Thanks Teşekkürler
A very special thanks to %sTobi Oetiker%s, the creator of %sRRDtool%s and the very popular %sMRTG%s. %sTobi Oetiker %s, %sRRDtool %s ve en popüler %sMRTG %s ürününün yaratıcısı için çok özel bir teşekkür.
The users of Cacti Cacti kullanıcıları
Especially anyone who has taken the time to create an issue report, or otherwise help fix a Cacti related problems. Also to anyone who has contributed to supporting Cacti. Özellikle, bir sorun raporu oluşturmak için zaman harcayan ya da Cacti ile ilgili bir sorunu çözmede yardımcı olan herkes. Ayrıca Cacti'yi desteklemeye katkıda bulunan herkese.
License Lisans
Cacti is licensed under the GNU GPL: Kaktüsler GNU GPL lisansı altında lisanslanmıştır:
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version. Bu program ücretsiz bir yazılımdır; Özgür Yazılım Vakfı tarafından yayınlanan GNU Genel Kamu Lisansı koşulları altında yeniden dağıtabilir ve / veya değiştirebilirsiniz; Lisansın 2. sürümü veya (isteğe bağlı olarak) daha sonraki bir sürüm.
This program is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details. Bu program faydalı olacağı umuduyla dağıtılmıştır, ancak HİÇBİR GARANTİ YOKTUR; HİÇBİR AMAÇLI OLMAK İÇİN TİCARİRLİK veya FİTNESS'in zımni garantisi olmadan. Daha fazla bilgi için GNU Genel Kamu Lisansına bakınız.
Delete Sil
Convert to Normal Graph LINE1 Grafiğine Dönüştür
Place Graphs on Report Grafikleri Rapora Yerleştirin
Migrate Aggregate to use a Template Şablon kullanmak için Toplamı Taşıma
ComponentTranslation
This translation Needs editing Cacti/core Cacti hakkında
The following string has the same context and source.
Needs editing Cacti/core (v1.2.x) Cacti hakkında

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
5 months ago
Source string age
5 months ago
Translation file
locales/po/tr-TR.po, string 1