Translation

English
English Turkish
About Cacti Cacti hakkında
Cacti is designed to be a complete graphing solution based on the RRDtool Time Series Database (TSDB) and Graphing solution. Its goal is to make the Network Administrator's job easier by taking care of all the important details necessary to create meaningful Graphs. Cacti, RRDtool'un çerçevesine dayalı eksiksiz bir grafik çözümü olacak şekilde tasarlanmıştır. Amacı, anlamlı grafikler oluşturmak için gerekli tüm gerekli ayrıntılara dikkat ederek bir ağ yöneticisinin işini kolaylaştırmaktır.
Please see the official %sCacti website%s for information on how to use Cacti, get support, and updates. Bilgi, destek ve güncellemeler için lütfen %sCacti web sitesi %s resmi sayfasına bakın.
Active Developers Cacti Geliştiriciler
Developers working on Cacti, its Architecture, Documentation and Future Releases.
Honorable Mentions Konsol Menü Bölümü
Contributors to Docuemntation, QA, Packaging, the Forums and our YouTube page.
Emeritus Members Grup üyesi
Members of the original Cacti Group that have since moved on in their careers. We continue to wish them the best.
Thanks Teşekkürler
A very special thanks to %sTobi Oetiker%s, the creator of %sRRDtool%s and the very popular %sMRTG%s. %sRRDtool%s ve çok popüler %sMRTG%s'nin yaratıcısı %sTobi Oetiker%s'e çok özel teşekkürlerimizi sunarız.
The users of Cacti Cacti kullanıcıları
Especially anyone who has taken the time to create an issue report, or otherwise help fix a Cacti related problems. Also to anyone who has contributed to supporting Cacti. Özellikle, bir sorun raporu oluşturmak için zaman harcayan ya da Cacti ile ilgili bir sorunu çözmede yardımcı olan herkes. Ayrıca Cacti'yi desteklemeye katkıda bulunan herkese.
License Lisans
Cacti is licensed under the GNU GPL: Cacti GNU GPL lisansı altında lisanslanmıştır:
This program is free software; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or (at your option) any later version. Bu program, ücretsiz bir yazılımdır; Özgür Yazılım Vakfı tarafından yayınlanan GNU Genel Kamu Lisansının 2. sürümü veya (isteğe bağlı olarak) daha sonraki herhangi bir sürümü koşulları altında yeniden dağıtabilir ve/veya değiştirebilirsiniz.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Needs editing Cacti/core
The following string has the same context and source.
Propagated Translated Cacti/core (v1.2.x)

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

String information

String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
locales/po/tr-TR.po, string 1