Translation

English
English Turkish
End Date Bitiş Tarihi
Step Adım
Total Rows Toplam Satır
Graph ID Grafik kimliği
Host ID Düzenleyen ID
Nth Percentile Nci Yüzde
Summation Toplam Sembolü
Date Tarih
Summary Details Özet Detaylar
Download İndir
Change Graph Template Grafik Şablonunu Değiştir
Convert to Graph Template Grafik Şablonuna Dönüştür
Apply Automation Rules Otomasyon Kurallarını Uygula
Create Aggregate Graph Toplam Grafik Oluştur
Create Aggregate from Template Şablondan Toplama Oluştur
No Device - Cihaz
Created graph: %s Oluşturulan grafik: %s
ERROR: No Data Source associated. Check Template HATA: İlişkili Veri Kaynağı yok. Şablonu Kontrol Et
Data Sources [No Device] Veri Kaynakları [Aygıt Yok]
Data Sources [%s] Veri Kaynakları [ %s]
Data Template Veri Şablonu
Graph Items [graph: %s] Grafik Öğeleri [graph: %s]
Choose the Data Source to associate with this Graph Item. Bu Grafik Öğesi ile ilişkilendirilecek Veri Kaynağını seçin.
There were not Aggregate Templates found for the selected Graphs Şu anda, seçilen Eski Toplamalar için tanımlanmış Toplama Şablonları yok.
Click 'Continue' to Delete the following Graph. Aşağıdaki Ağacı silmek için 'Devam Et'i tıklayın.
Click 'Continue' to Delete following Graphs. Sonraki Sayfaları silmek için 'Devam Et'i tıklayın.
Delete Graph Grafikleri Sil
Delete Graphs Grafikleri Sil
The following Data Source is used by this Graph. Aşağıdaki Veri Kaynakları bu Grafikler tarafından kullanılmaktadır:
The following Data Source is used by these Graphs. Aşağıdaki Veri Kaynakları bu Grafikler tarafından kullanılmaktadır:
Delete the Data Sources referenced by this Graph Başka bir yerde kullanılmayan bu Grafik (ler) tarafından referans verilen tüm Veri Kaynaklarını silin.
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Needs editing Cacti/core
The following string has the same context and source.
Propagated Translated Cacti/core (v1.2.x)

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Trailing space

Source and translation do not both end with a space

Fix string

Reset

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
graphs.php:210 graphs.php:225
String age
2 years ago
Source string age
2 years ago
Translation file
locales/po/tr-TR.po, string 1239