Translation

English
English Turkish
Click 'Continue' to disable the following Data Source. Aşağıdaki Veri Kaynağını devre dışı bırakmak için 'Devam Et'i tıklayın.
Disable Data Source Veri Kaynağını Devre Dışı Bırak
Click 'Continue' to re-apply the suggested name to the following Data Source. Önerilen adı aşağıdaki Veri Kaynağına yeniden uygulamak için 'Devam Et'i tıklayın.
Reapply Suggested Naming to Data Source Veri Kaynağına Önerilen Adlandırmayı Yeniden Uygulayın
Custom Data [data input: %s] Özel Veri [veri girişi: %s]
(From Device: %s) (Aygıttan: %s)
(From Data Template) (Veri Şablonundan)
Nothing Entered Hiçbirşey Girilmedi
No Input Fields for the Selected Data Input Source Seçilen Veri Girişi Kaynağı için Giriş Alanı Yok
Data Template Selection [edit: %s] Veri Şablonu Seçimi [değiştir: %s]
Data Template Selection [new] Veri Şablonu Seçimi [yeni]
Turn Off Data Source Debug Mode. Veri Kaynağı Hata Ayıklama Modunu Kapatın.
Turn On Data Source Debug Mode. Veri Kaynağı Hata Ayıklama Modunu Açın.
Turn Off Data Source Info Mode. Veri Kaynağı Bilgi Modunu Kapat.
Turn On Data Source Info Mode. Veri Kaynağı Bilgi Modunu Aç.
Edit Graph: '%s'. GRAFİK DÜZENLE
Edit Device. Cihazı Düzenle.
Edit Data Template. Veri Şablonunu Düzenle.
Disable Data Source. Veri Kaynağını devre dışı bırak.
Enable Data Source. Veri Kaynağını etkinleştir.
Selected Data Template Seçilmiş Veri Şablonu
The name given to this data template. Please note that you may only change Graph Templates to a 100%$ compatible Graph Template, which means that it includes identical Data Sources. Bu veri şablonuna verilen isim. Lütfen Grafik Şablonlarını yalnızca% 100 $ uyumlu bir Grafik Şablonu olarak değiştirebileceğinizi unutmayın; bu, aynı Veri Kaynaklarını içerdiği anlamına gelir.
Device Cihaz
Choose the Device that this Data Source belongs to. Bu Veri Kaynağının ait olduğu Cihazı seçin.
Supplemental Data Template Data Ek Veri Şablon Verileri
Data Source Fields Veri Kaynağı Alanları
Data Source Item Fields Veri Kaynağı Öğe Alanları
Custom Data Özel Veriler
Data Source Item %s Veri Kaynağı Öğesi %s
New Yeni
Data Source Debug Veri Kaynağı Hata Ayıklama
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Needs editing Cacti/core (v1.2.x)
The following string has the same context and source.
Propagated Needs editing Cacti/core

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Mismatched full stop

Source and translation do not both end with a full stop

Reset

PHP format

Following format strings are missing: %s

Reset

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

String information

Flags
php-format
Source string location
data_sources.php:866
String age
2 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
locales/po/tr-TR.po, string 814