Translation

English
English Turkish
Aggregate Templates Toplu Şablonlar
Templates Şablonlar
Has Graphs Grafikleri var
Template Title Şablon Başlığı
Aggregate Templates that are in use can not be Deleted. In use is defined as being referenced by an Aggregate. Kullanımdaki Toplu Şablonlar Silinemez. Kullanımda, bir Agrega tarafından referans olarak tanımlanır.
Deletable silinebilir
Graphs Using Kullanarak Grafikler
Graph Template Grafik Şablonu
No Aggregate Templates Found Toplama Şablonu Bulunamadı
You cannot use a previously entered password! Daha önce girilmiş bir şifreyi kullanamazsınız!
Your new passwords do not match, please retype. Yeni şifreleriniz eşleşmiyor, lütfen tekrar yazın.
Your current password is not correct. Please try again. Mevcut şifreniz doğru değil. Lütfen tekrar deneyin.
Your new password cannot be the same as the old password. Please try again. Yeni şifreniz eski şifrenizle aynı olamaz. Lütfen tekrar deneyin.
Forced password change Zorunlu şifre değişikliği
Password requirements include: Şifre gereksinimleri şunları içerir:
Must be at least %d characters in length En az% d karakter uzunluğunda olmalı
Must include mixed case Karışık durumda içermelidir
Must include at least 1 number En az 1 sayı içermelidir
Must include at least 1 special character En az 1 özel karakter içermelidir
Cannot be reused for %d password changes %d şifre değişikliği için tekrar kullanılamaz
There are problems with the Change Password page. Contact your Cacti administrator right away. Şifre Değiştirme sayfasında sorunlar var. Hemen Cacti yöneticinizle iletişime geçin.
Change Password Şifre Değiştir
Please enter your current password and your new<br>Cacti password. Lütfen mevcut şifrenizi ve yeni şifrenizi girin <br> Kaktüsler şifre.
Please enter your new Cacti password. Lütfen mevcut şifrenizi ve yeni şifrenizi girin <br> Kaktüsler şifre.
Username Kullanıcı Adı
Current password Şimdiki Şifre
New password Yeni şifre
Confirm new password Yeni şifreyi onayla
Save Kaydet
Version %s | %s Sürüm %s %s
Password Too Short Şifre çok kısa
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Cacti/core (v1.2.x)
The following string has the same context and source.
Propagated Needs editing Cacti/core

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

PHP format

Following format strings are missing: %d
Following format strings are extra: % d

Reset

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

String information

Flags
php-format
Source string location
auth_changepassword.php:311
String age
2 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
locales/po/tr-TR.po, string 125