Translation

Realm
5/100
Context English Turkish State
%s authenticated by Web Server, but both Template and Guest Users are not defined in Cacti. %s Web Sunucusu tarafından doğrulandı, ancak hem Şablon hem de Konuk Kullanıcılar Cacti'de tanımlanmadı.
LDAP Search Error: %s LDAP Arama Hatası: %s
LDAP Error: %s LDAP Hatası: %s
Template user id %s does not exist. %s kullanıcı kimliği yok.
Guest user id %s does not exist. Konuk kullanıcı kimliği %s mevcut değil.
Access Denied, user account disabled. Erişim Reddedildi, kullanıcı hesabı devre dışı bırakıldı.
You do not have access to any area of Cacti. Contact your administrator. Bunun bir hata olduğunu düşünüyorsanız. Lütfen Cacti Yöneticinizle görüşün.
Access Denied, please contact you Cacti Administrator. Erişim Engellendi, lütfen Cacti Yönetici ile iletişime geçin.
Cacti Kaktüsgiller
Login to Cacti Cacti'ye giriş yapın
User Login Kullanıcı Girişi
Enter your Username and Password below Kullanıcı adınızı ve şifrenizi aşağıya girin
Password Şifre
Local Yerel
LDAP LDAP
Realm Ülke:
Keep me signed in Oturum açık kalsın
Login Giriş
Invalid User Name/Password Please Retype Geçersiz Kullanıcı Adı / Şifre Lütfen Yeniden Yazınız
User Account Disabled Kullanıcı Hesabı Devre Dışı
General Genel
User Account Details Kullanıcı Hesap Detayları
Tree View Ağaç görünümü
List View Liste Görünümü
Preview View Önizleme Görünümü
User Name Kullanıcı Adı
The login name for this user. Bu kullanıcı için giriş adı.
Full Name Ad Soyad
A more descriptive name for this user, that can include spaces or special characters. Bu kullanıcı için boşluk veya özel karakterler içerebilen daha açıklayıcı bir ad.
Email Address E-posta Adresi
An Email Address you be reached at. Ulaştığınız bir e-posta adresi.
ComponentTranslation
This translation Translated Cacti/core (v1.2.x) Ülke:
The following string has the same context and source.
Translated Cacti/core Ülke:

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Mismatched colon

Source and translation do not both end with a colon

Reset

Glossary

English Turkish
No related strings found in the glossary.

Source information

String age
2 months ago
Source string age
2 months ago
Translation file
locales/po/tr-TR.po, string 157