Translation

English

Plural formula: n==1 ? 0 : n%10>=2 && n%10<=4 && (n%100<10 || n%100>=20) ? 1 : 2

English Polish
WARNING: OSTRZEŻENIE:
You are changing the leaf type to "Device" which does not support Graph-based object matching/creation. Zmieniasz typ liścia na "Device", który nie obsługuje dopasowywania/tworzenia obiektów na podstawie wykresu.
By changing the leaf type, all invalid rules will be automatically removed and will not be recoverable. Poprzez zmianę typu liścia, wszystkie nieprawidłowe reguły zostaną automatycznie usunięte i nie będzie można ich odzyskać.
Are you sure you wish to continue? Czy chcesz kontynuować?
Tree Rules Przepisy dotyczące drzew
Hook into Tree Zaczep do drzewa
At Subtree Na drzewie subtrewnym
This Type Ten typ
Using Grouping Używanie grupowania
ROOT DNO BRUZDY
No Tree Rules Found Nie znaleziono zasad dotyczących drzew
Cacti System Warning System ostrzegawczy Cacti
WARNING: Cacti Daemon PID[ OSTRZEŻENIE: PID demona kaktusów [
Cacti System Notice Narzędzia systemu Cacti
Notice: Cacti Daemon PID[ Uwaga: PID demona kaktusów [
Click 'Continue' to delete the following CDEF. Kliknij „Kontynuuj”, aby usunąć następujący CDEF.
Delete CDEF Usuń CDEF
Click 'Continue' to duplicate the following CDEF. You can optionally change the title format for the new CDEF. Kliknij „Kontynuuj”, aby zduplikować następujący CDEF. Opcjonalnie możesz zmienić format tytułu dla nowego CDEF.
Title Format: Format tytułu
Duplicate CDEF Duplikat CDEF
Click 'Continue' to delete the following CDEF Item. Kliknij 'Kontynuuj', aby usunąć następującą pozycję CDEF.
CDEF Name: %s Nazwa CDEF: %s
Remove CDEF Item Usuń pozycję CDEF
CDEF Preview Podgląd CDEF
CDEF Items [edit: %s] Pozycje CDEF [edytuj: %s]
CDEF Item Type CDEF Typ pozycji
Choose what type of CDEF item this is. Wybierz typ elementu CDEF, którym jest ten element.
CDEF Item Value CDEF Wartość pozycji
Enter a value for this CDEF item. Wprowadź wartość dla tej pozycji CDEF.
CDEF [edit: %s] CDEF [edytuj: %s]
CDEF [new] CDEF [nowy]

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Missing plurals

Some plural forms are not translated

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
cdef.php:271
String age
2 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
locales/po/pl-PL.po, string 487