Translation

English
English Polish
RRD Match RRD Match
Determines if the RRDfile matches the Data Source Template. Określa, czy plik RRD odpowiada szablonowi źródła danych.
Valid Data Ważne dane
Determines if the RRDfile has been getting good recent Data. Określa, czy plik RRDfile pobiera dobre ostatnie dane.
RRD Updated Aktualizacja RRD
Determines if the RRDfile has been written to properly. Określa, czy plik RRD został prawidłowo zapisany.
Issues Problemy
Summary of issues found for the Data Source. Wszelkie podsumowujące kwestie znalezione dla źródła danych.
Data Sources Źródła danych
Not Debugging Debugowanie
No Checks Sprawdza
Not Found Nie znaleziono
Not Checked Yet Brak kontroli
Issues found! Waiting on RRDfile update Znaleziono problemy! Oczekiwanie na aktualizację RRDfile
No Initial found! Waiting on RRDfile update Nie znaleziono początkowego! Oczekiwanie na aktualizację RRDfile
Waiting on analysis and RRDfile update Czy plik RRD został zaktualizowany?
RRDfile Owner Właściciel pliku RRD
Website runs as Strona działa jako
Poller runs as Poller działa jak
Is RRA Folder writeable by poller? Czy folder RRA może być napisany przez ankietera?
Is RRDfile writeable by poller? Czy plik RRDfile może być zapisywany przez ankietera?
Does the RRDfile Exist? Czy istnieje plik RRD?
Is the Data Source set as Active? Czy źródło danych jest aktywne?
Did the poller receive valid data? Czy ankieter otrzymał ważne dane?
Was the RRDfile updated? Czy plik RRD został zaktualizowany?
First Check TimeStamp Pierwszy znacznik czasu kontroli
Second Check TimeStamp Drugi znacznik czasu kontroli
Were we able to convert the title? Czy byliśmy w stanie przekonwertować tytuł?
Data Source matches the RRDfile? Źródło danych nie zostało poddane badaniu
Data Source Troubleshooter [ Auto Refreshing till Complete ] %s Źródło danych Troubleshooter [%s]
Refresh Now Odśwież teraz
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Translated Cacti/core (v1.2.x)
The following string has the same context and source.
Propagated Needs editing Cacti/core

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Mismatched question mark

Source and translation do not both end with a question mark

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Source string location
data_debug.php:734
String age
2 years ago
Source string age
3 years ago
Translation file
locales/po/pl-PL.po, string 611