Translation

English
English Polish
Timespan Czas
Align Wyrównanie
Add Graphs to Report Dodaj wykresy do raportu
You currently have no reports defined. Obecnie nie zdefiniowano żadnych raportów.
Click 'Continue' to convert the following Aggregate Graph(s) into a normal Graph. Kliknij 'Kontynuuj', aby połączyć poniższy wykres(y) agregatu w jeden wykres agregatu.
Convert to normal Graph(s) Przelicz na wykres LINE1
Click 'Continue' to associate the following Graph(s) with the Aggregate Graph. Kliknij "Kontynuuj", aby powiązać poniższy wykres(y) z wykresem zbiorczym
Associate Graph(s) Wykres(-y) powiązane(-e)
Click 'Continue' to disassociate the following Graph(s) from the Aggregate. Kliknij 'Kontynuuj', aby oddzielić poniższy wykres(y) od wykres(ów) zagregowanego
Dis-Associate Graph(s) Wykres(-y) dis-Associate
Click 'Continue' to place the following Aggregate Graph(s) under the Tree Branch. Kliknij 'Kontynuuj', aby umieścić poniższą wykres(y) zagregowany(e) pod Oddziałem na drzewie.
Destination Branch: Oddział docelowy:
Place Graph(s) on Tree Umieść wykres(y) na drzewie
Graph Items [new] Elementy wykresu [nowe]
Graph Items [edit: %s] Elementy wykresu [edytuj: %s]
[edit: %s] [edytuj: %s] [edytuj: %s].
Aggregate Graph does not Exist Ustawienia wykresu zbiorczego
Details Szczegóły
Items Produkty
Preview Podgląd
Aggregate Graphs Accessed does not Exist Ustawienia wykresu zbiorczego
Turn Off Graph Debug Mode Wyłącz tryb debugowania wykresu
Turn On Graph Debug Mode Włącz tryb debugowania wykresu
Show Item Details Pokaż szczegóły pozycji
Aggregate Preview Does Not Exist Zagregowany Podgląd [%s]
Aggregate Preview %s Zagregowany Podgląd [%s]
RRDtool Command: Komendy RRDtool:
Not Checked Nie zaznaczono
RRDtool Says: RRDtool mówi:
Aggregate Graph %s Wykres zagregowany %s
Prefix Replacement Values Wzór zastępczy
Component Translation Difference to current string
This translation Propagated Needs editing Cacti/core (v1.2.x)
The following strings have the same context and source.
Propagated Needs editing Cacti/core
Propagated Needs editing Cacti/thold
Propagated Empty Cacti/maint

Loading…

No matching activity found.

Browse all component changes

Things to check

Consecutive duplicated words

Text contains the same word twice in a row: edytuj

Reset

Mismatched full stop

Source and translation do not both end with a full stop

Reset

PHP format

Following format strings are extra: %s

Reset

Glossary

English Polish
No related strings found in the glossary.

String information

Flags
php-format
String age
a year ago
Source string age
2 years ago
Translation file
locales/po/pl-PL.po, string 60